Η ομοιοπαθητική είναι πραγματικά η επιλογή των ανθρώπων για ευεξία και τα τελευταία 75 χρόνια το έχουν αποδείξει περισσότερο από ποτέ, λέει ο Anil Khurana

abril 11, 2022 – por esto

Διεξάγονται βασικές ερευνητικές μελέτες για τον εντοπισμό του μηχανισμού δράσης των φαρμάκων και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Ομοιοπαθητική σε αποκλειστική συνέντευξη στο The Hindu με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ομοιοπαθητικής στις 10 Απριλίου.

Γίνονται βασικές ερευνητικές μελέτες για τον εντοπισμό του μηχανισμού δράσης των φαρμάκων και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ομοιοπαθητικής, σε αποκλειστική συνέντευξη στο Ο Ινδουιστής με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ομοιοπαθητικής στις 10 Απριλίου

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας, τι ρόλο έπαιξε η ομοιοπαθητική στη μείωση του βάρους του ιού COVID; Επίσης καθώς γιορτάζουμε τα 75 χρόνια ελευθερίας και ένδοξης ιστορίας της προοδευτικής Ινδίας υπό κυβερνητική πρωτοβουλία Azadi Ka Amrit Mahotsavπόσο έχει εξελιχθεί η ομοιοπαθητική μέσα σε 75 χρόνια;

Τα τελευταία 75 χρόνια ήταν μια ένδοξη περίοδος για την ομοιοπαθητική, όπως ήταν και για την ανεξάρτητη Ινδία. Η ομοιοπαθητική έγινε ένα πλήρως καθιερωμένο, ρυθμισμένο και αποδεκτό σύστημα ιατρικής αυτή την εποχή. Από λίγα κολέγια το 1947 και από πολύ λίγα ιατρεία, η υποδομή της ομοιοπαθητικής βρίσκεται σήμερα, 259 κολέγια, περίπου 400 φαρμακεία, Συμβούλιο αφιερωμένο στην έρευνα και τον καλά ρυθμιστικό έλεγχο των φαρμάκων και περισσότερους από 3 00.000 επαγγελματίες.

Επιπλέον, οι μάζες της Ινδίας έχουν αποδεχτεί αυτή τη μέθοδο τόσο για τις καθημερινές τους παθήσεις όσο και για τις χρόνιες παθήσεις τους. Πρόσφατες μελέτες έχουν τεκμηριώσει το γεγονός ότι οι άνθρωποι προτιμούν την ομοιοπαθητική για αναπνευστικές, ρευματολογικές, δερματικές και λοιμώδεις ασθένειες. Η ομοιοπαθητική προσφέρει επίσης αποτελεσματικές λύσεις σε πρόσφατα προβλήματα υγείας που έχουν προκύψει με τη μορφή επιδημικών λοιμώξεων, πολλαπλών αντιστάσεων στα φάρμακα ή διαταραχών του τρόπου ζωής τα τελευταία 75 χρόνια.

Ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της ευρείας αποδοχής είναι η χρήση του φαρμάκου μας Arsenic album 30 ως προφυλακτικό και ανοσοδιεγερτικό για τον COVID-19. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το FRCC προσέφερε προφύλαξη μέσω του προγράμματος διανομής άλμπουμ αρσενικού σε 17 λαχάδες παραλήπτες, ενώ περίπου 100 κολέγια ομοιοπαθητικής συμμετείχαν στη μαζική διανομή του φαρμάκου σε 1,50 crore πληθυσμού μόνο στο πρώτο κύμα.

Στο Γκουτζαράτ, το 50% του πληθυσμού έλαβε το άλμπουμ Arsenicum από την επαρχιακή κυβέρνηση. Οι κρατικοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, τόσο κεντρικοί όσο και κρατικοί, πολλές ΜΚΟ, φιλάνθρωποι διένειμαν επίσης ομοιοπαθητικά φάρμακα στον πληθυσμό σε κίνδυνο σε όλη τη χώρα. Αυτή η μαζική κατανομή ήταν δυνατή μόνο λόγω του χαμηλού κόστους των φαρμάκων, της εύκολης αποθήκευσης και της εύκολης χορήγησης.

Η ινδική κυβέρνηση έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την αποδοχή της ομοιοπαθητικής παρέχοντας πρόσβαση σε αυτό το προσιτό σύστημα σχεδόν παντού – από πρωτοβάθμια ή κοινοτικά κέντρα υγείας έως νοσοκομεία πολλαπλών ειδικοτήτων. Η ίδρυση του υπουργείου AYUSH το 2014 έδωσε την κατάλληλη ώθηση σε αυτή την αποδοχή και έδωσε την τόσο αναγκαία πλατφόρμα για την ομοιοπαθητική, υποστηρίζοντας το σύστημα στρατηγικά, οικονομικά και διοικητικά.

Η ομοιοπαθητική είναι πραγματικά η επιλογή των ανθρώπων για ευεξία και τα τελευταία 75 χρόνια το έχουν αποδείξει περισσότερο από ποτέ!

Η κυβέρνηση δημιούργησε την Εθνική Επιτροπή Ομοιοπαθητικής το 2021 για να επιφέρει μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση στην ομοιοπαθητική. Πώς σκοπεύετε να τους προσεγγίσετε ως Πρόεδρος της Επιτροπής;

Το σκεπτικό για τη δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής για την Ομοιοπαθητική είναι η διασφάλιση της τυποποίησης και της χρηστής διακυβέρνησης, σύμφωνα με την εντολή του Πρωθυπουργού μας. Αυτό θα επιτρέψει την αντικειμενική, περιοδική και διαφανή αξιολόγηση των ομοιοπαθητικών ιατρικών ιδρυμάτων, θα διευκολύνει τη διατήρηση ιατρικού μητρώου και θα επιβάλει υψηλά πρότυπα δεοντολογίας. σε όλες τις πτυχές των ιατρικών υπηρεσιών. Ένας άλλος λόγος είναι η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας επαρκών και υψηλής ποιότητας ομοιοπαθητικών επαγγελματιών ιατρών, τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να εμπιστεύονται με σιγουριά.

Οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική χρειάζονται χρόνο και πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τη σύγχρονη επιστήμη της ανθρώπινης φυσιολογίας, γενετικής, ανοσολογίας και συμπεριφοράς κ.λπ. Η ηθική συμπεριφορά της ιατρικής πρακτικής θα πρέπει να μειώσει τις συγκρούσεις μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων θεραπείας. Η σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση είναι μια αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της επιστήμης που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Ποια είναι η παγκόσμια θέση της ινδικής ομοιοπαθητικής; Πιστεύετε ότι η Ινδία μπορεί να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην ομοιοπαθητική με μια καλά ενοποιημένη και ρυθμισμένη οργάνωση;

Η Ινδία είναι ο παγκόσμιος ηγέτης όσον αφορά την υποδομή ομοιοπαθητικής. Ο μέγιστος αριθμός ερευνητικών εργασιών τα τελευταία 5 χρόνια δημοσιεύεται στην Ινδία και το είδος της κρατικής υποστήριξης είναι απαράμιλλο στον κόσμο. Το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ινδία είναι πολύ ισχυρό. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα εξάγονται σε πολλές χώρες. Η Ινδία έχει συνεργαστεί με διάφορα ιδρύματα στο εξωτερικό για συνεργασία σε διάφορες δραστηριότητες.

Παρόλο που η ομοιοπαθητική είναι πολύ δημοφιλής στις μάζες, έχει περικυκλωθεί από πολλές διαμάχες. Ποια πρόοδος στα επιστημονικά στοιχεία και την έρευνα έχει σημειωθεί στην ομοιοπαθητική;

Ένας αριθμός βασικών ερευνητικών μελετών διεξάγεται για τον προσδιορισμό του μηχανισμού δράσης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων έναντι συγκεκριμένων βακτηριακών και ιικών καταστάσεων σε in vitro και in vivo μελέτες.

Για τόσα χρόνια, έχουν διεξαχθεί 43 μελέτες, συμπεριλαμβανομένων της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, του δάγγειου πυρετού, της γρίπης, της ελονοσίας και του COVID-19. Για παράδειγμα, στην ιαπωνική μελέτη εγκεφαλίτιδας, εντοπίστηκε ότι όταν το μητρικό ποντίκι έλαβε Belladonna σε ομοιοπαθητικό σκεύασμα, έδειξε προστατευτική δράση έναντι της μόλυνσης με βιολογικά στοιχεία, μειώνοντας το επίπεδο των ιών στα εγκεφαλικά κύτταρα και τη φλεγμονή στον εγκέφαλο. κύτταρα. Οι βιολογικές δράσεις των ομοιοπαθητικών φαρμάκων, όπως κατανοούνται από επαναλαμβανόμενους πειραματισμούς από βιολόγους, έχουν αποδείξει πολύ καλά ότι δεν είναι απλά εικονικά φάρμακα, αλλά έχουν ειδικές βιολογικές δραστηριότητες διαφορετικές από το εικονικό φάρμακο και τα πειράματα σε ορισμένες από τις μελέτες έχουν επίσης δείξει τον μηχανισμό δράσης αυτών των φαρμάκων . Τα αποτελέσματα των in vivo μελετών έχουν μεταφραστεί σε κλινικές δοκιμές με θετικά αποτελέσματα.

Έρευνες έχουν επίσης πραγματοποιηθεί για ασθένειες που έχουν σημασία για τη δημόσια υγεία. Ορισμένες ερευνητικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια επικεντρώνονται στην έλλειψη σιδήρου, την αναιμία, την υπέρταση, τον διαβήτη, τη δυσλιπιδαιμία, τον υποθυρεοειδισμό και άλλα. Στη μελέτη αναιμίας λόγω έλλειψης σιδήρου, εντοπίστηκε ότι οι συμμετέχοντες με μέτρια αναιμία είχαν σημαντική αύξηση στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης μετά την τακτική λήψη του φαρμάκου.

Τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε επίσης επικεντρωθεί πολύ στην έρευνα για τη δημόσια υγεία, όπου τα προγράμματα δημόσιας υγείας εκτελούνται με βάση τον ερευνητικό τρόπο. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η έρευνα που γίνεται σε επιστημονικές παραμέτρους είναι διεθνώς αποδεκτή. Έχοντας αυτό κατά νου, έχουμε αναπτύξει πρόσφατα κατευθυντήριες γραμμές για την καλή κλινική πρακτική για κλινικές δοκιμές και ακολουθούμε επίσης τις οδηγίες που εκδίδονται από διάφορους εθνικούς και διεθνείς φορείς.

Η έρευνα για την υγεία είναι σημαντική για την ανάπτυξη οποιουδήποτε επιστημονικού συστήματος. Ποια είναι τα κύρια επιτεύγματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η έρευνα στην ομοιοπαθητική;

Σημαντικές επιδόσεις σε πειραματικές και εργαστηριακές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από αξιόπιστα ινστιτούτα όπως το AIIMS, το Bose Institute, το Kalkata School of Tropical Medicine, το KGMU, το Lucknow, το Punjab University, το University of Madras και άλλα έχουν πραγματοποιηθεί στους τομείς του Καρκίνου, του Bone Reunion, του Kidney Stone. , Ελονοσία, Ιογενής Εγκεφαλίτιδα κ.λπ., καταρρίπτοντας τον μύθο ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα έχουν εικονικό φάρμακο.

Κλινικές δοκιμές σε σύνδρομο οξείας εγκεφαλίτιδας, δάγγειος πυρετός, καρκίνος (προκλινική μελέτη), εξάρτηση από το αλκοόλ, γαστροοισοφαγική αντανακλαστική νόσος, διαβητική πολυνευροπάθεια, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, εμμηνόπαυση, λεμφική φιλαρίαση, λεύκη, λεύκη, λεύκη, λεύκη Οι αδενοδιογκωμένες αμυγδαλές, το γριπικό σύνδρομο, ο Covid-19 για να αναφέρουμε μερικά έχουν δείξει σημαντική επίδραση της ομοιοπαθητικής ιατρικής. Οι προκλήσεις προέρχονται από εκδότες, ειδικά περιοδικά mainstream, με εξαίρεση μερικούς, για την προκατειλημμένη προσέγγισή τους στην ομοιοπαθητική που συχνά διστάζουν να δημοσιεύσουν επιστημονική εργασία για την ομοιοπαθητική.

Ήταν δύσκολο να πειστούν οι αρχές να αναλάβουν έρευνα για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα στην αρχή της πανδημίας Covid-19. Ωστόσο, με την παρέμβαση του Υπουργείου Ayush, αυτά θα μπορούσαν να μετριαστούν. Οι προκλήσεις είναι πάντα εκεί όταν κάνετε έρευνα υψηλού επιπέδου όταν δεν έχετε τη δική σας υποδομή που απαιτείται για αυτήν και εξαρτάστε από άλλους οργανισμούς. Ωστόσο, χάρη στα συνεργαζόμενα ινστιτούτα, το FRCC μπόρεσε να τα αναλάβει με επιτυχία.

Η διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων ομοιοπαθητικής θεραπείας είναι χαμηλή σε πολλές πολιτείες και με την αυξημένη προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις θεραπείας στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας και ευεξίας AYUSH, περισσότερα οφέλη θα εισρεύσουν στις μάζες.

Πηγή: https://comeesto.com/%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B7-%CE%B5%CF%80/

Add Comment

Insurance Quote

    Διαλέξτε Υπηρεσία:

    Στοιχεία Επικοινωνίας: