Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά

Η «ΕΝΕΡΓΩ» (FiveAct) είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (εφεξής «FiveAct»), η οποία προσδίδει εξαιρετική σημασία στο σεβασμό της ιδιωτικότητας και επιθυμεί τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι και να παραμένουν εμπιστευτικά. Προκειμένου να πετύχει αυτό τον στόχο, η FiveAct συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation» – στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει.

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί στο να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε δεδομένων μπορεί να παρέχετε μέσω αυτού ή λόγω της αλληλεπίδρασής του με άλλους ιστοτόπους.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας που μπορεί να παρέχουμε για ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες (περιπτώσεις) συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα.

Σας καλούμε να διαβάσετε την κάτωθι Πολιτική Απορρήτου και Cookies για να κατανοήσετε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε επ’ αυτών.

Ποιοι είμαστε

Η «ΕΝΕΡΓΩ» (FiveAct)» είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, εδρεύουσα στην Ελλάδα, στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, επί της οδού Οδυσσέα Ελύτη αρ. 4 και η οποία δραστηριοποιείται επί του παρόντος στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 4 (“Φυσικό Κατάστημα) και πιο συγκεκριμένα στα ακόλουθα :

 • Παροχές υπηρεσιών υγείας, στα πλαίσια της Φυσικής Ιατρικής (Ομοιοπαθητική, Φυτοθεραπεία, Βελονισμός), καθώς και εμπορία Ομοιοπαθητικών φαρμάκων και πρότυπων εργαστηριακών (μη βιομηχανοποιημένων) Φυτικών σκευασμάτων.
 • Μελέτες και εφαρμογές αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού, οικοδομικές υπηρεσίες και real estate, διαχείριση ακινήτων και άλλων τουριστικών αναγκών.
 • Εκπαιδευτικές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης αναγκών στην Αγγλική γλώσσα (Διδασκαλία υψηλών προδιαγραφών όλων των επιπέδων της Αγγλικής, προετοιμασία για πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο και συμβουλευτική για την επιλογή τους, επιμέλεια και επεξεργασία διπλωματικής εργασίας, διατριβής, πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, άρθρων, κεφαλαίων βιβλίων κλπ).
 • Διάθεση – εμπορία ποιοτικής ένδυσης (κυρίως), σε ανταγωνιστικές, μη αισχροκερδείς, τιμές.
 • Μουσικές παραγωγές, οργάνωση ηχογραφήσεων, δημιουργία cd, videoclip, εκδηλώσεων κλπ και όλων γενικώς των εργασιών καλλιτεχνικού (κυρίως μουσικού) περιεχομένου.

Η «ΕΝΕΡΓΩ» (FiveAct) (στο εξής αναφερόμενη και ως η «FiveAct») δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου της και των πελατών της.

Θέλουμε να είμαστε εκ των προτέρων σαφείς σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα δικαιώματα σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων αναφορικά με τις αγορές τις οποίες κάνετε μέσω της ιστοσελίδας ή την συλλογή άλλων στοιχείων δια μέσω του ιστοτόπου, είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται στην ιστότοπό μας.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιεί η παρούσα πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:

«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού.

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την FiveAct διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό, ήτοι :

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας μέσω αυτού του ιστοτόπου.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί μας.

Με την εγγραφή σας στο newsletter μας, λαμβάνουμε όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό πιστωτικής κάρτας, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή η συχνότητα και η διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιλέγοντας τα «online ραντεβού» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κλείσει μέσω διαδικτύου το ιατρικό ραντεβού που επιθυμεί, ανακατευθυνόμενος στο προφίλ του ιατρού. Τα δεδομένα του ιατρού διέπονται από τους αντίστοιχους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, την οποία και αποδέχεται ο χρήστης κατά τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Στην ιστοσελίδα μας  δημοσιοποιούνται οι εξής πληροφορίες που αφορούν στον Ιατρό:

 • Βιογραφικό σημείωμα του Ιατρού
 • Δημοσιεύσεις – Επαγγελματική Δραστηριότητα Ιατρού

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα – Cookies:

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα, το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ένα προφίλ των χρηστών μας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα θα είναι συγκεντρωτικά ή στατιστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε μεμονωμένα. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies του προγράμματος περιήγησης μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας. Ωστόσο, η απόρριψη ή η αφαίρεση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

Πληροφορίες συσκευής: Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές συσκευές σας, πράγμα που μας βοηθά να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, συλλέγουμε:

 • Χαρακτηριστικά, λ.χ. το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση υλικού.
 • Τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και διεύθυνση IP
 • Πληροφορίες καταγραφής: Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες καταγραφής όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
  1. τον τρόπο με τον οποίο μεταβήκατε στην ιστοσελίδα μας.
  2. στοιχεία για την συσκευή που χρησιμοποιήσατε, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.
  3. χρόνοι πρόσβασης.
  4. εμφανισμένες σελίδες.
  5. αναγνωριστικά που σχετίζονται με cookies ή άλλες τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν με μοναδικό τρόπο τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας.
  6. σελίδες που επισκέπτεστε πριν ή μετά την πλοήγηση στον ιστότοπό μας.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από το νόμο, επεξηγεί λεπτομερώς το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομιμοποιητική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Όνομα, Επώνυμο, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό πιστωτικής κάρτας, τηλέφωνο επικοινωνίας Aποστολή newsletter ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Παροχή υπηρεσιών, λ.χ. εκπαιδευτικές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης αναγκών στην Αγγλική γλώσσα ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Επίτευξη απομακρυσμένων ραντεβού ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Βελτίωση του ιστοτόπου μας και ορισμός προεπιλεγμένων επιλογών (όπως γλώσσα)- ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ Κοιν.Σ.Επ.
Πληροφορίες συσκευής, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού. Βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του ιστοτόπου μας ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της παρούσας (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας θέση, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τον τρόπο ενημέρωσης για την Ιστότοπο, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας). Βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του ιστοτόπου μας ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας λόγω της υποχρεωτικότητας για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών με εσάς. Ορισμένη επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με τη διαδικασία αγοράς ενεργοποιείται, μόνο επειδή το ζητάτε ή το εξουσιοδοτείτε, όπως συμβαίνει με την αποθήκευση δεδομένων πληρωμής (κάρτα) για μελλοντικές αγορές. Σε αυτή την περίπτωση, η από μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας υποστηρίζεται από τη δική σας συγκατάθεση. Θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να πραγματοποιούμε τις απαραίτητες επαληθεύσεις για τον εντοπισμό και την αποτροπή πιθανών απατών ή δόλιων χρήσεων της Πλατφόρμας, για παράδειγμα όταν πραγματοποιείτε αγορά ή επιστροφή. Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι θετική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: για εσάς, καθώς μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε μέτρα προστασίας σας από απόπειρες απάτης που διαπράττονται από τρίτα μέρη, για εμάς, καθώς μας επιτρέπει να αποφεύγουμε μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις της Πλατφόρμας, για όλους τους πελάτες και την κοινωνία μας, καθώς προστατεύει επίσης τα συμφέροντά τους, διασφαλίζοντας ότι οι δόλιες δραστηριότητες αποθαρρύνονται και εντοπίζονται, όταν συμβαίνουν.

Για τους ανωτέρω λοιπόν λόγους, η FiveAct λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των χρηστών της Ιστοσελίδας και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για τους χρήστες των διαδικτυακών της υπηρεσιών :

 • Για την παροχή στους χρήστες των ως άνω αναφερομένων υπηρεσιών, στους δε ασθενείς της δυνατότητας οn-line ραντεβού με τον ιατρό
 • Για την επικοινωνία με τους επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας ανάλογα με το περιεχόμενο του αιτήματός τους
 • Για στατιστικούς σκοπούς, αναλύοντας τις πληροφορίες που συλλέγονται προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας και να διαμορφωθεί καλύτερα το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός της
 • Για την απάντηση σε ερωτήματα ιατρικού περιεχομένου που αποστέλλουν οι επισκέπτες – χρήστες μέσω της αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας δεν πωλούνται και δε χρησιμοποιούνται για εμπορικούς ή προωθητικούς σκοπούς. Τα δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική και την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Ο Ιατρός διασφαλίζει συμβατικά τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται για λογαριασμό του τρίτα μέρη. Ο Ιατρός δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός Ε.Ε.

Μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας όπως:

 • Επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών, όπως πρακτορεία μάρκετινγκ και διαχειριστές ιστοτόπων που συντελούν στην λειτουργία της επιχείρησής μας.
 • Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.
 • Πάροχοι και συνεργάτες υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποστήριξη, τη μεταφορά και την παράδοση ή/και οι εγκαταστάσεις των συνεργατών τους

Πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγεγραμμένοι στο newsletter μαςΟμοίως, θα σας δείχνουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις, έως ότου αλλάξετε τις ρυθμίσεις του κινητού σας τηλεφώνου ή του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να ανακληθεί η άδεια για να το κάνουμε αυτό.

Μερικές φορές, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μόνο μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσετε εσείς, όπως στην περίπτωση των δεδομένων πληρωμής (κάρτας) που μας ζητήσατε να αποθηκεύσουμε για μελλοντικές αγορές (όπου είναι διαθέσιμη αυτή η δυνατότητα).

Ανεξάρτητα από τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας κατά το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού, θα τα διατηρούμε στη συνέχεια δεόντως αποθηκευμένα και προστατευμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Θα τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των απαραίτητων σκοπών επεξεργασίας και για όσο χρονικό διάστημα η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη, σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή της, ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων της ενώπιον Δικαστηρίων.

Προστασία των ανηλίκων

 1. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεσή του.
 2. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών η επεξεργασία της παραγράφου 1 είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του.
 3. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4624/2019 και το ΓΚΠΔ, θα διαγραφούν οι πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό.

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε τα εξής δικαιώματα :

 1. Το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών
 2. Το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας
 3. Το δικαίωμα διαγραφής (ή «δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη
 4. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
 5. Το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 6. Το δικαίωμα εναντίωσης, περιλαμβανομένης και της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε να μας αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fiveact.com.gr. Δεσμευόμαστε να σας παράσχουμε, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνουμε στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας καταρχήν δωρεάν, εκτός αν τα αιτήματά σας επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθείτε. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, θα σας ενημερώσουμε μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Τι γίνεται όταν μας παρέχετε δεδομένα τρίτων μερών ή στην περίπτωση που μας έχει παράσχει τα δεδομένα σας κάποιο τρίτο μέρος;

Προσφέρουμε λειτουργίες ή υπηρεσίες που απαιτούν από εμάς να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τρίτων που πρέπει να μας παρέχετε ως χρήστης ή ως πελάτης, όπως στην περίπτωση, κατά την οποία εξουσιοδοτείτε κάποιο τρίτο μέρος για την παραλαβή παραγγελίας από το κατάστημά μας. Εάν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων μερών ή αν είναι απαραίτητο να τα ζητήσουμε για να παραλάβει κάποιο τρίτο μέρος μια παραγγελία στο όνομά σας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε ενημερώσει το εν λόγω τρίτο μέρος για τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά του δεδομένα. Εάν ένα τρίτο μέρος μας έχει παράσχει τα δεδομένα σας ή εάν τα έχετε παράσχει εσείς ως αποτέλεσμα μιας λειτουργίας ή υπηρεσίας που ζητήθηκε από έναν από τους χρήστες μας, θα τα χρησιμοποιούμε για τη διαχείριση της εν λόγω λειτουργίας ή υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική περί απορρήτου και περί cookies, ένας σύνδεσμος προς την οποία περιλαμβάνεται πάντα στις επικοινωνίες μας.

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών ή για χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Συγκεκριμένα, ο ιατρός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή μη καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται, τα οποία και ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων.

Συγκεκριμένα ο ιστότοπος:

 • Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών.
 • Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιστότοπός μας έχει εγκατεστημένο SSL πιστοποιητικό για την κρυπτογράφηση και ασφαλή διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων και των δεδομένων περιήγησης. Ήτοι εφαρμόζει το «Secure Sockets Layer» (γνωστό ως SSL – το πράσινο κλειστό λουκέτο στην αρχή της γραμμής διευθύνσεων του φυλλομετρητή σας), το οποίο καθιστά τη σύνδεση μεταξύ του φυλλομετρητή σας και του ιστοτόπου ασφαλή μέσω του πρωτοκόλλου «Hyper Text Transfer Protocol Secure» (ίδετε το «https» μετά την ένδειξη «Secure» στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή σας), το οποίο κωδικοποιεί και πιστοποιεί ως προς την αυθεντικότητα τα δεδομένα σας κατά την επικοινωνία σας με τον ιστότοπο, ώστε αυτά να είναι ασφαλή απέναντι σε απόπειρα υποκλοπής.

Ο χρήστης βέβαια αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η FiveAct δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Eποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το πώς η FiveAct διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr

Η δική σας συγκατάθεση

Με την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας ή με την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου/newsletter μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Την συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών ή να απεγγραφείτε απευθείας με την υποβολή της αντίστοιχης φόρμας που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ KAI ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

για την διαδικασία των απομακρυσμένων ραντεβού

Η υπηρεσία αυτή (τηλεϊατρική επίσκεψη) περιλαμβάνει τη χρήση ασφαλούς εξοπλισμού και συσκευών διαδραστικής τηλεδιάσκεψης που καθιστούν τους επαγγελματίες υγείας ικανούς να παρέχουν υπηρεσίες υγείας όταν βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία.

Η ενημέρωση αυτή έχει στόχο ο ασθενείς να κατανοήσει ότι:

 1. Στη υπηρεσία αυτή εφαρμόζονται τα ίδια πρότυπα περίθαλψης όπως και σε μία επίσκεψη στο ιατρείο.
 2. Ο εξεταζόμενος δεν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τον ιατρό. Κατά τη διάρκεια της βιντεοσυνομιλίας δεν παρίσταται άλλο πρόσωπο μαζί με τον ιατρό και δεν γίνεται καταγραφή ή αναμετάδοση της συνομιλίας ούτε για κλινικούς ούτε για άλλους σκοπούς. Οι επικοινωνίες ήχου – βίντεο μέσω Skype προστατεύονται πλήρως από γνωστούς κρυπτογραφικούς αλγορίθμους. Οι συνεδρίες αυτές ακολουθούν τον κώδικα δεοντολογίας των ιατρών για την προστασία του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.
 3. Οι νόμοι που προστατεύουν την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα των ιατρικών πληροφοριών εφαρμόζονται στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής.
 4. Ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να σταματήσει τη συμμετοχή του στην τηλεϊατρική επίσκεψη και η άρνηση του θα καταγραφεί στο ιατρικό ιστορικό του. Η άρνηση αυτή δε θα επηρεάσει το δικαίωμα του σε μελλοντική φροντίδα ή θεραπευτική αγωγή.
 5. Μπορεί να υπάρξουν πιθανές τεχνικές δυσκολίες που συνδέονται με τη χρήση τεχνολογίας και των υπηρεσιών internet, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της υπηρεσίας. Εάν διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός της τηλεδιάσκεψης και/ ή σύνδεση δεν είναι επαρκής, θα γίνουν αμφίδρομες προσπάθειες για να γίνουν ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την συνέχιση της επίσκεψης.
 6. Η δήλωση αυτή είναι συμπληρωματική της ως άνω «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», για την οποία έχω ενημερωθεί από την FiveAct.

Πολιτική Cookies

Πολιτική Ορθής Χρήσης Cookies

Η ιστοσελίδα μας σέβεται την ιδιωτικότητά σας και προσπαθεί να συγκεντρώνει μόνο τα στοιχεία σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμπειρίας χρήσης της. Παρότι τα cookies από μόνα τους δεν μπορούν να αναζητήσουν ή να επεξεργαστούν τις πληροφορίες σας ή να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στον υπολογιστή σας, αποθηκεύουν προσωπικές σας πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επισκεψιμότητας ιστοσελίδων ή τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Γι’ αυτό τον σκοπό σας ενημερώνουμε για την χρήση των cookies από την ιστοσελίδα μας και σας βεβαιώνουμε ότι προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν ασφαλής με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στην ιδιωτικότητά σας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την εμπειρία χρήσης της. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε σας επιτρέπουν να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, να συνδέεστε στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, να συμπληρώνετε τις ηλεκτρονικές φόρμες που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας και να επικοινωνείτε μαζί μας. Το κείμενο που διαβάζετε «Πολιτική cookies» εξηγεί με απλά λόγια τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να σας παράσχουμε εμείς εκ προοιμίου την επιλογή να ενεργοποιηθούν/ απενεργοποιηθούν επιλεκτικά τα cookies της ιστοσελίδας. Με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies που αυτή χρησιμοποιεί. Μπορείτε ωστόσο να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιείτε για να περιηγείστε στο διαδίκτυο έτσι ώστε να περιορίσετε σημαντικά την χρήση cookies (Δείτε κατωτέρω «πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα cookies»).

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, στο smartphone ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο Internet, όποτε επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies είναι κατ’ αρχήν απαραίτητα διότι επιτρέπουν σε έναν δικτυακό τόπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη και να προσαρμόζει το περιεχόμενό του σε αυτήν. Για παράδειγμα ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή κάποια άλλη σελίδα σε αυτόν. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies μπορείτε να επισκεφτείτε κάποιον από τους εξειδικευμένους ιστοτόπους όπως για παράδειγμα https://cookies.insites.com/

Τα cookies δεν είναι ιοί. Δεν είναι κομμάτια κώδικα. Συνεπώς, δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να εξαπλωθούν σε άλλα δίκτυα. Δεδομένου ότι δεν μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες, δεν εμπίπτουν στον τυπικό ορισμό του ιού.

Πολλές αναλύσεις ιστοσελίδων πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης cookie “τρίτου μέρους” (third-party cookies), τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση στην συμπεριφορά περιήγησης του χρήστη σε όλους τους ιστότοπους. Ωστόσο δεν διατηρούν προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός ατόμου. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies τρίτων μερών (third-party cookies) με αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των επιδόσεών της.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή του χρήστη, εφόσον αυτά είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδεια του χρήστη, ουσιαστικά είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του χρήστη. Ο εκάστοτε χρήστης – επισκέπτης – συνδρομητής μπορεί να αλλάξει ή να καταργήσει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή, μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν. 4070/2012, ορίζεται ότι [η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει]. Αυτό το σύστημα είναι γνωστό και ως «opt-in», σε αντιδιαστολή με το σύστημα «opt-out» που ίσχυε πριν από την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ και επέτρεπε την εγκατάσταση των cookies χωρίς τη συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη, εφόσον ο τελευταίος έχει προηγουμένως ενημερωθεί και δεν έχει εναντιωθεί στην επεξεργασία.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε

Τύπος Cookie Περιγραφή
Απαραίτητα Cookies Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό την ομαλή περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν χρησιμοποιούμε τα cookies αυτά για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για σκοπούς marketing, ή για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο σε άλλες ιστοσελίδες. Σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών από την ιστοσελίδα μας.
Cookies Ανάλυσης & Επιδόσεων (third–party) Χρησιμοποιούμε cookies τρίτων μερών (www.google–analytics.com) με αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας, ενώ λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP). Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, όπως για παράδειγμα, οι σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, η σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε κ.α. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη εκ μέρους μας.

 

Πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα cookies;

Τα προγράμματα περιήγησης των περισσότερων υπολογιστών, smartphone και άλλων συσκευών με δυνατότητα πρόσβασης στο Web είναι ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα cookies. Παρ’ όλα αυτά όλα τα προγράμματα περιήγησης έχουν ενσωματωμένες ρυθμίσεις απορρήτου οι οποίες παρέχουν διαφορετικά επίπεδα αποδοχής των cookies ή του χρόνου κατά τον οποίο αποθηκεύονται αφού ένας χρήστης έχει επισκεφθεί έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

Αν θέλετε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies για τον παρόντα δικτυακό τόπο ή για άλλους δικτυακούς τόπους, μπορείτε να το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για να δείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό κάντε αναζήτηση στις επιλογές «Βοήθεια» / “Help” του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ αποκλείσετε τα cookies.

Ωστόσο, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα από τα cookies είναι απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ορισμένα cookies, αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του ιστοτόπου μας. Σε αυτή την περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες στις προσφερόμενες από τον ιστότοπό μας υπηρεσίες.

Μπορείτε εύκολα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο κάνοντας χρήση του ειδικού εργαλείου, το οποίο θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας σε πλαίσιο, με την ονομασία «Χρήση Cookies».

Αλλαγές Στην Παρούσα Πολιτική – Επικαιροποίηση

Η FiveAct διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που πραγματοποιείται, ενώ η FiveAct δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών της Ιστοσελίδας της με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019).

 

Τελευταία Ενημέρωση : 20.07.2020

Ζητήστε Πληροφορίες

  Διαλέξτε Υπηρεσία:

  Στοιχεία Επικοινωνίας: