Μελέτες & Εφαρμογές Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

Υπεύθυνοι ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ & ΡΟΔΑΝΘΗ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ

Ελένη Σκανδάλου: eleniskandalou@fiveact.com.gr+30 6942892484
Ροδάνθη Νταγιάντα: dagiadarodanthi@fiveact.com.gr+30 6958049958

 • Δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων στο ΕΓΣΑ ’87.
 • Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού κτηματολογίου και την κείμενη νομοθεσία.
 • Προσδιορισμός των ορίων ιδιοκτησιών οι οποίες βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πράξεων εφαρμογής, διανομών ή αναδασμών έχοντας γνώση των αντίστοιχων προβολικών συστημάτων (ΗΑΤΤ, ΤΜ3, ΕΓΣΑ ‘87) και των μετασχηματισμών μεταξύ αυτών.
 • Εκτέλεση οποιασδήποτε μεταβολής ορίων ιδιοκτησιών (π.χ. διανομές μεταξύ δικαιούχων, κατατμήσεις, συνενώσεις, συστάσεις καθέτων ιδιοκτησιών) εντός γεωτεμαχίων ελέγχοντας τους ισχύοντες όρους δόμησης, τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και εξετάζοντας όλες τις πιθανές λύσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
 • Αποτύπωση εκτάσεων εντός και εκτός σχεδίου δόμησης οι οποίες έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του εθνικού κτηματολογίου.
 • Σύνταξη δηλώσεων ιδιοκτησίας για το κτηματολόγιο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
 • Διαδικασία νομιμοποίησης αυθαίρετων ιδιοκτησιών και γενικότερα αυθαιρεσιών αλλά και την έκδοση βεβαιώσεων υπαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης (Ν.4495/2017).
 • Αποτυπώσεις όψεων και κατόψεων κτιρίων για κάθε χρήση (π.χ. νομιμοποιήσεις, άδειες υγειονομικού, μελέτες αποκατάστασης κτιρίων κτλ.).
 • Υποβολή αντιρρήσεων ως προς την ανάρτηση των δασικών χαρτών με σκοπό τον αποχαρακτηρισμό ιδιοκτησιών και απαλλαγή αυτών από τη δασική νομοθεσία.
 • Έχει περαιτέρω εξειδικεύσεις στη Διερεύνηση Χωροθέτησης Συστήματος Εφοδιασμού (Logistics) με Περιβαλλοντικά Κριτήρια, την εκτίμηση κόστους και σύνταξη προσφορών για οικοδομικές εργασίες σε κτίρια, στις Στατικές επεμβάσεις με τη χρήση Μεταλλικών Στελεχών σε Υφιστάμενα Κτίρια, στην Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων Κέλυφος και Η/Μ Συστήματα, και στο RealEstateLab: (Αγορά – Νομοθεσία – Εκτίμηση – Διαπραγμάτευση).
 • Ασχολείται επίσης επί χρόνια με την εμπορία ειδών ένδυσης.

Ζητήστε Πληροφορίες

  Διαλέξτε Υπηρεσία:

  Στοιχεία Επικοινωνίας: